วิธีการสมัคร SIPS / ATS วิธีโอนเงินเพื่อซื้อหุ้น
สำหรับบัญชี Prepaid
วิธีโอนเงินเพื่อซื้อหุ้น
สำหรับบัญชี Cash
 
Th
  En

sigh ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นง่ายๆกับ SCBS

   
เปิดบัญชีหุ้น
ผ่านเมนู Easy Stock
บน SCB Easy Net


บริการเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ ผ่านเมนู Easy Stock บนเว็บไซต์ www.scbeasy.com ไม่ต้องลงนามในเอกสารตัวจริง ไม่ต้องแนบบัตรประชาชน
 
เปิดบัญชีหุ้น
ผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์


บริการเปิดบัญชีหุ้นทันใจที่ไทยพาณิชย์
สะดวก:
ครอบคลุมสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
ไม่ยุ่งยาก: กรอกเอกสารชุดเปิดบัญชีหุ้น
 
เปิดบัญชีหุ้น
ผ่าน www.scbsonline.com


ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อทดสอบใช้บริการ หรือ กรอกเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีผ่าน website www.scbsonline.com

1.เข้าเว็บไซด์ www.scbsonline.com และเลือกที่เมนู "เปิดบัญชีใหม่" ทำการสร้างชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง
2.กรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าในแบบฟอร์มเปิดบัญชีออนไลน์
3.ยืนยันข้อมูล และตรวจสอบการกรอกแบบฟอร์มแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
4.สั่งพิมพ์ชุดเปิดบัญชีจากเครื่องพิมพ์ และเซ็นต์ลงนามรับรองเอกสารชุดเปิดบัญชีทุกจุด ตามที่มีเครื่องหมาย sigh พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีฯ และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมระบุว่า “เพื่อใช้ประกอบการเปิดบัญชีกับ SCBS เท่านั้น” โดยมีเอกสารดังนี้

4.1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ชุด
4.3 หลักฐานทางการเงิน 1 ชุด** (สำหรับประเภทบัญชี วงเงิน (Cash Account) เท่านั้น)

5. ติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับ/ส่งเอกสารชุดเปิดบัญชีพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด(ฝ่ายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์)
เลขที่ 19 Tower3 ชั้น 20 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900


หลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารตัวจริงครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งอนุมัติการเปิดบัญชี หลังจากนั้นลูกค้าสามารถฝากเงินเพื่อทำการซื้อขายตามประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้าสามารถสั่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ โดยผ่านระบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Streaming Pro, iPhone, iPad, Streaming for Android

sigh เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี

บัญชีเติมเงิน Prepaid (Cash Balance)
คือ บัญชีที่ต้องฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนทำการซื้อขาย
- ฝากเงิน 100% เทรดได้ 100% (โอนเงินมาเท่าไร เทรดได้เท่านั้น)
- อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านInternetด้วยตนเอง 0.157% อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี Prepaid (เซ็นลงนามรับรองทุกแผ่น)

  • ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด
  • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (เงินสดหรืออากรแสตมป์ก็ได้)


บัญชีวงเงิน(Cash Account)

คือ บัญชีที่ต้องฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ โอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันขั้นต่ำ 20% ของวงเงิน
- ฝากเงิน 20% เทรดได้ 100% เช่น ได้รับอนุมัติวงเงิน 1 ล้านบาท ลูกค้าต้องวางหลักประกัน 200,000 บาทก่อนจึงสามารถส่งคำสั่งซื้อหุ้นได้
- อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านInternetด้วยตนเอง 0.207% อ่านเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี Cash Account (เซ็นลงนามรับรองทุกแผ่น)

  • ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  • ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (เงินสดหรืออากรแสตมป์ก็ได้)
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 2 ชุด *ธนาคารที่สามารถใช้ได้ คือ SCB, BBL, BAY, KBANK, KTB, SCIB, UOB, TBANK
  • สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด เช่น Bank Statement ธนาคารใดก็ได้ / กองทุน / พอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์อื่น โดยแสดงมูลค่าคงเหลือล่าสุด และ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท