การเข้าใช้งานระบบเทรดของ SCBS ต้องมีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2-Factor Authentication: 2FA) เพื่อยกระดับความปลอดภัยการทำธุรกรรมช่องทางออนไลน์

 19/07/64

  เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

  เรื่อง การเข้าใช้งานระบบเทรดของ SCBS ต้องมีการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2-Factor Authentication: 2FA) เพื่อยกระดับความปลอดภัยการทำธุรกรรมช่องทางออนไลน์

  เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า และเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกขั้นในการ login เข้าใช้งานระบบเทรดของท่าน ทาง SCBS จึงเริ่มใช้งานระบบ 2FA ในการ Login ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา

   email

  กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือไม่อัพเดท กรุณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ดังนี้้

  1. พิมพ์แบบฟอร์ม โดย •คลิกดาวน์โหลดที่นี่ • (แบบฟอร์มมี 3 แผ่น)

      1.1 “แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า”
       แผ่นที่ 1 กรอกชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชีด้านบน และเซ็นชื่อด้านล่างขวา [Page 1 of 2]
       แผ่นที่ 2 เลือกข้อ 1.9 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ และระบุเบอร์มือถือที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบันในช่อง มือถือหลัก และเซ็นชื่อด้านล่างซ้ายในส่วนของลูกค้า
       1.2 “บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ”
       กรอกชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชี และเซ็นชื่อที่ กรณีบุคคลธรรมดา แบบที่ 1 ทั้ง 2 จุด (ลายเซ็นเดียวกัน เซ็น 2 ครั้ง)

  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรอง “ใช้สำหรับ SCBS เท่านั้น” 1 ชุด

  3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาทางอีเมล์ที่
       To: scbs.info@scb.co.th
       Subject: เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ [ระบุชื่อ-สกุล เลขที่บัญชีของท่าน]

       โดยเมื่อท่านส่งอีเมล์กลับมาแล้ว หากเอกสารครบเรียบร้อย บริษัทฯ จะใช้เวลาไม่เกิน 4-5 วันทำการในการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรูปแบบใหม่ด้วย 2FA

  เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน Streaming ด้วย 2FAคลิกที่นี่

  เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.SCBSonline.com ด้วย2FA"คลิกที่นี่"

  ขออภัยหากท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของลูกค้า หรือส่งอีเมลมาที่ scbsonline@scb.co.th