ออมหุ้นเริ่ม 2,000 บาท ด้วย SCBS DCA

     - หุ้นเล็ก หุ้นใหญ่ ก็ออมได้ด้วย SCBS DCA (SET100, TDEX และ BMSCITH) ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

     - ออมหุ้นไม่ต้องเลือกหุ้นเองด้วย ETF (TDEX, BMSCITH) ดูรายละเอียดคลิกที่นี่