การวางหลักประกันก่อนเริ่มเทรดหุ้น

  1. “รู้” รู้เลขที่บัญชีลงทุนของท่าน ก่อนการโอนเงิน

         ตรวจสอบ “เลขที่บัญชีลงทุน” ของท่านจากอีเมล์ "SCBS : แจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS"
หัวข้อ "การลงทุนในหุ้นไทย"

email


  2. “ฝาก” ฝากเงินลงทุนผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ เงินเข้าทันที

         - ผ่านระบบ SIPS ฝากเงินทันทีใน Streaming Application (แนะนำ)
      (สำหรับบัญชีประเภท Cash Balance เติมเงินเท่านั้น เฉพาะในวันทำการเวลา 8:30 น. - 16:30 น.)

sips
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการฝากเงิน


         - ผ่าน SCB Easy App ที่เมนู “การลงทุน” (แนะนำ)
      (สำหรับทุกประเภทบัญชี)

easyapp
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการฝากเงิน


         - ช่องทางการวางหลักประกันอื่นๆ
      (สำหรับทุกประเภทบัญชี)

easyapp
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการฝากเงิน


  3. “ตรวจ” ตรวจดูยอดเงินที่โอน

         เปิด Streaming Application ที่เมนู Portfolio เลือก “เลขบัญชีลงทุน” ให้ถูกต้อง
      ท่านจะเห็นยอดเงินที่ฝาก

port