เตรียมตัวก่อนเทรดแบบออนไลน์

รหัสสำคัญในการใช้งาน
ลักษณะ
การใช้งาน
วิธีเปลี่ยนรหัส
1.เตรียม Username ให้พร้อม
ท่านจะได้รับ Username ของท่านจากอีเมล์ "แจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS"
ใช้เข้าสู่ระบบเว็บไซด์ของ scbsonline.com และ Streaming App เท่านั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
2.ตั้ง Password (รหัสผ่าน)
6-10 ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ และ
ตัวเลขผสมกัน
ใช้เข้าสู่ระบบเว็บไซด์ของ scbsonline.com และ Streaming App เท่านั้น
เมนู Account Service > Change Password
3.ตั้ง PIN
(รหัสส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น
และธุรกรรมสำคัญ)
ตัวเลข 6 หลัก
ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ,ฝากถอนเงินภายในเว็บไซด์ของ scbsonline.com และ Streaming App เท่านั้น
เมนู Account Service > Change PIN
4.วิธีการวางหลักประกันก่อนเริ่มเทรดหุ้น
5.วิธีส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นออนไลน์
6.บริการถอนเงินจากพอร์ตทันใจ