ช่องทางการลงทุนแบบออนไลน์

  1. ผ่านเว็บไซด์ scbsonline.com บนเครื่องคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Streaming บนเครื่องคอมพิวเตอร์

Computer

  2. ผ่าน Application Streaming บนมือถือ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Streaming บนมือถือ

iPhone iPad Android

  3. ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือ

สอบถามข้อมูลได้ที่ SCBS Callcenter โทร. 02 949 1999